งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

งานระบบปรับอากาศ VRV/VRF (Variable Refrigerant Volume /  Variable Refrigerant Flow ) 

คือ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีคอยล์เย็น (FCU) หลายชุดต่ออยู่กับคอยล์ร้อน (CDU) ชุดเดียว โดยควบคุมปริมาณการไหลของน้ำยาไปยัง Evaporator แต่ละตัวได้อย่างอิสระ ทำให้ระบบปรับอากาศทำงานได้หลายโซน โดยแต่ละโซนอุณหภูมิและความชื้นแตกต่างกัน และสามารถควบคุมทั้งหมดได้จากรีโมทส่วนกลาง  ระบบ VRF เหมาะสมกับการใช้งานในอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ และการปรับปรุงหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารเก่า

งานระบายอากาศ AHU (Air Handling Unit)

คือ การทำหน้าที่ปรับและหมุนเวียนอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศ 

Cool House  มีทีมวิศกรเฉพาะทาง ที่เต็มไปด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ประกอบกับประสบการณ์ของการทำงานมากมายและหลากหลาย สามารถออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ที่ครอบคลุมขอบข่ายงานทั้งระบบขนาดเล็กไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ อาทิ

  • งานระบบ Chiller และระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน
  • ระบบเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (Spite type System)
  • ระบบท่อลม
  • ระบบระบายอากาศรวมถึงการระบายอากาศจากระบบเครื่องดูดควัน
  • ระบบ Precision AC System

สำหรับผลงานที่ผ่านมา เช่น โชว์รูมรถ, อาคารสำนักงาน, บ้านพักอาศัย เป็นต้น  

Cool House พร้อมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ตลอดจนเข้าสำรวจหน้างานทันที่ ที่คุณต้องการ .... 

 

Powerful template

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit. Suspendisse condimentum porttitor cursumus.

Flexible Layouts

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit. Suspendisse condimentum porttitor cursumus.

Retina Ready

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit. Suspendisse condimentum porttitor cursumus.


18 มกราคม 2565

ผู้ชม 738 ครั้ง

Engine by shopup.com