งานบริการอื่นๆ

  • จำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศทุกประเภท

  • บริการตรวจเช็ค, ซ่อมแซม, รื้อถอน, ขนย้าย

  • บริการล้างทำความสะอาด, เติมน้ำยาแอร์ 

  • บริการให้คำปรึกษางานระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ ตลอดจนงานระบบอื่นๆ 


08 มกราคม 2565

ผู้ชม 871 ครั้ง

Engine by shopup.com